Kierownik budowy

Usługi kierownika budowy na Śląsku

Pełnienie funkcji kierownika budowy

Jako doświadczony kierownik budowy oferuję Państwu pełen zakres usług zgodnych z wymogami ustawy Prawo Budowlane. Moja rola polega na zapewnieniu, że każdy etap projektu budowlanego przebiega zgodnie z planem, przepisami oraz najwyższymi standardami jakości.

Pomoc w formalnościach

Rozpoczęcie każdej inwestycji budowlanej wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności. Gwarantuję profesjonalną pomoc w zgłaszaniu rozpoczęcia robót, zapewniając sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie tego procesu.

Prowadzenie dziennika budowy

Systematyczne prowadzenie dziennika budowy jest kluczowe dla zachowania przejrzystości i odpowiedniej dokumentacji postępu prac. Zapewniam rzetelne i dokładne rejestrowanie wszystkich istotnych informacji i zdarzeń na budowie.

Odbiór poszczególnych etapów robót

Regularny odbiór wykonanych etapów robót pozwala na bieżącą kontrolę jakości oraz terminowości prac. Moje doświadczenie pozwala na skuteczną weryfikację postępów i zgodności wykonania z projektem.

Nadzór nad wykonywaniem elementów konstrukcyjnych

Jako kierownik budowy szczególną uwagę przywiązuję do nadzoru nad elementami konstrukcyjnymi, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i trwałości całego obiektu.

Współpraca z biurem projektowym

Efektywna komunikacja z biurem projektowym jest niezbędna dla osiągnięcia optymalnych rozwiązań. Oferuję wsparcie w tej komunikacji, gwarantując, że wszystkie aspekty projektu są prawidłowo zrozumiane i zrealizowane.

Doradztwo technologiczne

Pomagam w wyborze odpowiednich technologii i materiałów, zapewniając, że inwestycja jest realizowana z wykorzystaniem najnowszych i najefektywniejszych rozwiązań.

Kompletowanie dokumentacji odbiorowej

Przygotowuję i pomagam w zgromadzeniu całej niezbędnej dokumentacji odbiorowej, co jest decydujące dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Działam m.in. w takich miejscowościach jak: